Μακεδονία

Μακεδονία

Η Μακεδονία είναι μια ιστορική περιοχή που εκτείνεται στην βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή έχει σημαντική ιστορική και πολιτιστική σημασία. Στην ελληνική ιστορία, η Μακεδονία είναι γνωστή για τον αρχαίο Μακεδονικό πολιτισμό, με τον Μέγα Αλέξανδρο να είναι ένας από τους πιο διάσημους Μακεδόνες και έναν από τους μεγαλύτερους στρατηγούς και ηγέτες του αρχαίου κόσμου. Η σύγχρονη περιοχή της Μακεδονίας περιλαμβάνει τρεις περιοχές στη βόρεια Ελλάδα (Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη).