Δυτική Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Η Δυτική Ελλάδα είναι μια γεωγραφική περιοχή που αναφέρεται σε μια ευρύτερη περιοχή που καλύπτει το δυτικό τμήμα της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Η Δυτική Ελλάδα περιλαμβάνει πολλές περιοχές με διάφορα χαρακτηριστικά, όπως την Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία και την Αχαΐα. Ιστορικά, η Δυτική Ελλάδα έχει σημαντική συμβολή στην ελληνική ιστορία και πολιτισμό, με αρχαίους ναούς, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα ιστορικά μνημεία.